1200  تومان مقطوع

 بازی Wii بر روی هارد

2250 تومان

 بازی Wii با چاپ روی دیسک Princo

4500  تومان

 هزینه پست

نسبت به مسافت (بعد از تحویل)

 هزینه پیک برای دوستان تهرانی

برای دریافت شماره حساب، قیمت کاور و قاب به قسمت نحوه خرید مراجعه کنید.

با خرید بیش از 50 بازی هزینه پست به صورت رایگان می باشد. ( در صورت درخواست بازی بدون قاب )

   جدیدترین بازیها 07/02/1392 (بازی های جدید جمعه هر هفته به لیست اضافه می شوند ولی در آرشیو ما وجود دارند و می توانید آنها را سفارش دهید.)